Anh (chị) hãy nêu lên những suy nghĩ của mình về lòng khoan dung trong cuộc sống của mỗi con người

Đề bài: Trong bài ‘’ Đại cáo bình Ngô’’ của Nguyễn Trãi miêu tả những tội ác tày trời của giặc Minh đối với nhân dân ta đễn mức: "Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng" khiến trời đất cũng không thể dung tha. Nhưng khi quân ta đại thắng chẳng những không giết hại mà hơn thế còn "cấp cho 500 chiếc thuyền, phát cho vài nghìn cỗ ngựa" để cho về nuớc. Từ việc cảm nhận tư tuởng cao đẹp đó. Anh (chị) hãy nêu lên những suy nghĩ của mình về lòng khoan dung trong cuộc sống của mỗi con người. 

DÀN Ý

* Mở bài: Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Bản sắc anh hùng của đất nước Việt Nam không chỉ là những chiến công oanh liệt mà còn vì một tinh thần nhân ái, bao dung đã thấm sâu vào máu thịt của con người mang dòng máu Việt. Và cũng như một lẽ dĩ nhiên, truyền thống ấy đi vào thơ ca, văn học, trở thành một tư tưởng đậm nét và đặc sắc. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi - áng thiên cổ hùng văn không chỉ cho ta thấy một trang sử hào hùng của dân tộc mà còn mang đến cho ta cảm nhận sâu sắc về lòng khoan dung trong cuộc sống.

Lòng khoan dung trong cuộc sống của mỗi con người

* Giới thiệu về tác giả, tác phẩm Bình Ngô đại cáo và tư tưởng nhân nghĩa, lòng khoan dung trong tác phẩm

Tội ác của giặc đến "trời đất cũng không thể dung tha". Tội ác ấy "Trúc Nam Sơn cũng không ghi hết tội / Nước Đông Hải chẳng rửa sạch mùi". Thế nhưng, con người Việt Nam - cùng với truyền thống nhân nghĩa, độ lượng và khoan dung của họ - đã không ngần ngại dang rộng đôi tay để cứu vớt kẻ thất thế. Bắt được quân thù, ta không những không giết, mà còn cấp quân lương, thuyền bè đầy đủ, giúp họ trở về đất mẹ một cách an toàn. Nguyễn Trãi viết: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn / Lấy chí nhân để thay cường bạo" - Và đó là một tư tưởng rất tiến bộ, có thể nói là vượt thời đại.

* Bình luận:

+ Giải thích: Lòng khoan dung: (sự tha thứ, rộng lượng... Là lẽ sống cao đẹp, là phẩm chất, đức tính tốt đẹp của con người...)

+ Biểu hiện của lòng khoan dung trong cuộc sống

- Là cách ứng xử độ lượng, là biết hi sinh, nhường nhịn đối với người khác...

- Cao hơn, khoan dung là tha thức cho những khuyết điểm, những lỗi lầm của người khác...

- Trong những trường hợp nhất định, khoan dung đôi khi phải là "sự nghiêm khắc", "thương cho roi cho vọt"...

+ Tại sao lại cần lòng khoan dung trong cuộc sống:

- Trước hết, lòng khoan dung là phẩm chất của một con người, là một tư cách, thái đội ứng xử tốt đẹp và cao thượng...

- Con người không có ai là hoàn hảo, vì thế, cần biết rộng lượng, khoan dung với mọi người....

- Khi tha thứ cho người khác thì sẽ giúp người đó có thể trở nên tốt đẹp hơn, không những thế còn giúp ta thanh thản, cảm thấy mình sống có ích hơn...

+ Liên hệ, mở rộng: 

- Khoan dung là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đã có từ bao đời nay

- Khoan dung ko có nghĩa là bao che, dung túng cho những việc làm sai trái với đạo đức xã hội, với pháp luật...

- Tha thứ cho bản thân cũng là một biếu hiện của lòng khoan dung

- Liên hệ với bản thân và giới trẻ ngày nay...

Leave a Reply