Bằng những hiểu biết của em về thơ Bác Hồ, hãy chứng minh: thơ Bác đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, ý chí bản lĩnh, phong thái của người cộng sản mẫu mực

Mở bài:

- Dẫn dắt đưa câu chủ đề: "thơ bác đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, ý chí bản lĩnh, phong thái của người cộng sản mẫu mực."

Thân bài:

* Vẻ đẹp tâm hồn:

Bác Hồ

-Thơ Bác phong phú, lộng gió thời đại.

-Thường là thơ về thiên nhiên, sự hòa hợp với thiên nhiên [Tức cảnh Pác Bó,...]

-Thơ Bác cũng đầy Trăng, Trăng như người bạn tri âm tri kỉ của Bác [Ngắm trăng,...]

* Ý chí bản lĩnh (chất thép)

-Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn [Đi đường,...]

-Vững tin vào Cách Mạng,một lòng vì đất nước

* Phong thái của người cộng sản mẫu mực

-Phong thái ung dung trong mọi hoàn cảnh

-Lạc quan, không than oán số phận trong khó khăn

-Luôn tin tưởng vào một ngày Cách mạng thành công.

Kết bài:

Khẳng định lại luận điểm: "thơ bác đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, ý chí bản lĩnh, phong thái của người cộng sản mẫu mực."

Leave a Reply