Cách làm 1 bài văn nghị luận xã hội hay

Cách làm một bài văn nghị luận xã hội hay:

Mở bài: giới thiệu sơ về ý nghĩa, nguồn gốc

Thân bài:

1. Giải thích:

+ Nghĩa đen

+ Nghĩa bóng

+ ý nói về cái gì

( + khuyên điều gì)

Cách làm 1 bài văn nghị luận xã hội hay

2. Phân tích, chứng minh kèm dẫn chứng

+ ý 1: câu đó có ý thế nào

+ rút ra dc cái gì

* dẫn chứng: tự tìm

3. Đánh giá, mở rộng:

+ câu nói đúc kết được điều gì: - tích cực

- tiêu cực

Kết bài: bài học:

+ nhận thức

+ hành động;)

Leave a Reply