Cảm nghĩ của em về câu hát sau: Cậu cai nón dấu lông gà, Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai. Ba năm được một chuyến sai, Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê

Gợi ý

- Miêu tả chận dung anh chàng cai lệ – kẻ đứng đầu đám lính canh gác ở phủ, huyện thời xưa. 

+ Vẻ bề ngoài nhố nhăng của cậu cai:

~ Đầu đội nón dấu lông gà => chứng tỏ cậu cai là lính

~ Ngón tay đeo nhẫn diễn tả tính thích phô trương và lẳng lơ của cậu. 

+ Sự thật đằng sau:

~ Quan phủ, quan huyện sai việc vặt ( với cậu là dịp may phô trương "quyền thế")

~ Nhưng không có gì ra hồn để thị oai

~ Vất vả ngược xuôi để xoay sở cho đủ bộ 

Cậu cai nón dấu lông gà

=> Nói lên thân phận tạm bợ ấy tự nó đã nói lên cái thân phận bé mọn đến thảm hại của kẻ đầy tớ chôn công đường. 

==> Đang cố khoe mẽ, vênh váo, cáo mượn oai hùm để bắt nạt người dẫn nghèo thấp cổ bé họng.

Kết lại: Bức biếm họa bằng ngôn ngữ đã thể hiện thái độ mỉa mai, khinh ghét pha chút thương hại của người dân đối với đám tay sai của giai cấp phong kiến thống trị.

Leave a Reply