Cảm nghĩ của em về truyện An Dương Vương, Mị Châu - Trọng Thủy

Dàn ý:

Mở bài:

Giới thiệu truyện

---> khẳng định đây là bi tráng nhất, ý nghĩa lịch sử luôn luôn mới mẻ đối với dân tộc Việt Nam

Truyện An Dương Vương

Thân bài:

- Việc xây thành, chế nỏ

- Việc an dương vương gả con gái và bị trọng thủy lừa

- Quân triệu đà sang đánh, mị châu bị nghi là kẻ thù và bị cha chém

- Cái chết của mị châu, an dương vương

- Người đời tưởng nhớ

Kết bài:

Tình cảm của Mị Châu - Trọng thủy còn mãi và sâu đậm

Leave a Reply