Cho đoạn thơ: a, Cô bé... (Thương thương quá đi thôi). b, Mọc giữa dòng sông xanh... Tôi đưa tay tôi hứng. c, Từ ấy... Rất đậm hương... Xác định biện pháp tu từ và hiệu quả tu từ. Phân tích cấu trúc câu của 4 câu thơ. Nội dung đoạn thơ là gì? Đặt nhan đề?

Đề bài

Cho đoạn thơ

a, Cô bé nhà bên (có ai ngờ)

Cũng vào du kích

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích

Mắt đen tròn (Thương thương quá đi thôi)

b, Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng.

c,Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí trói qua tim

Hồng tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và dộn tiếng chim

*Xác định biện pháp tu từ và hiệu quả tu từ

*Phân tích cấu trúc câu của 4 câu thơ

*Nội dung đoạn thờ là gì? Đặt nhan đề?

Biện pháp tu từ

Hướng dẫn bài:

Tên 3 bài thơ và tác giả

a, Quê hương - Giang Nam,

b, Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải ,

c, Từ ấy - Tố Hữu.

Biện pháp tu từ:

a. Sử dụng thành phần phụ chú ngữ (thành phần bổ sung, mở rộng thông tin) để nhấn mạnh hoặc ghi lại ấn tượng cảm xúc đặc biệt của nhà thơ (Có ai ngờ)

b. Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác : tiếng hót (âm thanh) - giọt long lanh (hình khối). Nói về những biến chuyển tinh tế của thiên nhiên đã đc nhà thơ nắm bắt để thấy sức sống sinh sôi, tràn đầy của thiên nhiên, đất trời

c. Biện pháp ẩn dụ "Mặt trời chân lý" - Lý tưởng của ĐCS, nhà thơ nhận được sự giác ngộ lý tưởng giữa lúc "bâng khuân đứng giữa 2 dòng nước, chọn 1 dòng hay để nước trôi đi" nên thấy lý tưởng vô cùng chói sáng, rưc rỡ và tác động to lớn tới tâm tưởng người thanh niên như ánh mặt trời xua màn đêm tăm tối, mở khoảng trời tươi đẹp

Leave a Reply