Em hãy tưởng tượng con trai Lão Hạc gặp ông Giáo và kể lại câu chuyện

Một số ý chính trong bài:

+ Khi con trai Lão Hạc trở về, nghe tin dữ rằng cha đã chết.

+ Ông giáo tới an ủi, động viên và giao lại cho cậu số tiền và mảnh vườn của cụ thân sinh để lại.

Ông giáo tới an ủi

+ Cậu tới thăm mộ của cha và chia sẻ tâm sự về sự khổ cực nơi đồn điền cao su, nhớ thương người cha ở nhà, sự quyết tâm khi về sẽ lấy vợ và phụng dưỡng cha, đồng thời trách Lão Hạc đã tìm tới cái chết khiến cậu mất đi người thân duy nhất.

Các sự kiện chủ yếu nhấn mạnh sự đau khổ của người con trai và đắt giá ở những lời thoại

Leave a Reply