Hãy nêu suy nghĩ của em về ý thức bảo vệ môi trường của người dân hiện nay

GỢI Ý

- Ngày nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra rất phổ biến và nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường bao gồm: ô nhiễm ánh sáng, không khí, nguồn nước, đất đai, hệ sinh thái... Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như đời sống con người.

- Về mặt nguyên nhân, nhiều nguyên nhân khách quan như :

+ Tình trạng nóng lên của trái đất gây ra những biến động lớn về khí hậu toàn cầu dẫn đến các hiểm hoạ thiên tai ngày càng khủng khiếp.

+ Tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ,... khiến diện tích bao phủ bị giảm nghiêm trọng, nó gây ra biến đổi khí hậu.

Ô nhiễm môi trường

+ Luật pháp chưa thực sự nghiêm minh, chưa đủ mạnh để ngăn chặn mọi sự vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ... (Nêu kèm dẫn chứng, ví dụ nhé)

Thì cũng có rất nhiều nguyên nhân chủ quan từ con người chúng ta.

+ Ý thức của con người không tôn trọng luật pháp bảo vệ môi trường, không tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

+ Vì lợi nhuận kinh tế trước mắt mà các công ti, nhà máy xí nghiệp đã bất chấp luật pháp thải ra môi trường, nước thải công nghiệp chưa qua xử lí, rác thải công nghiệp, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt không phân huỷ được,…

+ Nhận thức của con người về ô nhiễm môi trường thực sự còn rất hạn chế… Họ chưa biết rằng mỗi hành động nhỏ của họ đều có thể tác động chung đến tình hình môi trường nơi họ sinh sống, mà lớn hơn chính là môi trường chung của cả thế giới.

- Cần phải có biện pháp để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường như: tuyên truyền, vận động người dân về tầm quan trọng của môi trường; ra sức kêu gọi người dân thực hiện những điều luật của nhà nước, chính phủ đề ra...

*Liên hệ bản thân, bài học rút ra.

Leave a Reply