Hãy nghị luận về vấn đề sau: "Món quà từ thiên nhiên và cách con người đón nhận nó"

Món quà

Mở bài:

+ Định nghĩa món quà từ thiên nhiên ấy

+ Ý nghĩa của "món quà" ấy

Thân bài:

+ Nói rõ hơn về những "món quà": là nguồn nước sạch, là cánh rừng xanh tươi, là bầu ko khí trong lành,...

+ (tiếp tục) những ý nghĩa, tầm quan trọng của những "món quà" của thiên nhiên

+ cách đón nhận của con ng` (2 mặt nhé): một số ng trân trọng nó, một số ng vô lương tâm, hám lợi đã quên nguồn gốc của những "món quà"...,

+ kết quả của việc làm đó

Kết bài:

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của "món quà" từ nhiên nhiên và hậu quả của việc làm vô ý thức.

Leave a Reply