Hãy viết một bài văn nghị luận xã hội bàn về ý kiến sau: Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có ở trong tay chính là tình yêu

Một số luận điểm và luận cứ của bài:

Tình yêu

+ Định nghĩa tình yêu

+ Tình yêu thế nào là tình yêu đẹp

+ Tác dụng của tình yêu trong đời sống, trong các mối quan hệ

+ Nếu không có tình yêu thì sẽ ra sao

+ Thực trang của việc yêu đương hiện nay (nói về các tình yêu giả dối, tình yêu non dại)

+ Tình yêu là một thứ quan trọng, cần biết giữ gìn và nâng niu

Leave a Reply