Nêu cảm nhận của em về số phận, vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân xưa qua "ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa" và "ca dao hài hước"

DÀN Ý

1. Mở bài

- Giới thiệu: ca dao than thân và yêu thương tình nghĩa 

- Dẫn dắt: vẻ đẹp tâm hồn của ng lao động

2. Thân bài

- Tổng quát: 

+ Thế nào là ca dao?

+ Đặc điểm, vai trò của ca dao?

Vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân xưa

- Cảm nhận:

+ Ý thức về giá trị, phẩm hạnh, công việc của mình trong cuộc sống

+ Nghĩa tình sắt son, chung thủy 

+ Phê phán, lên án những con người có lối sống dựa dẫm

- Bình luận:

+ Từ ngữ, hình ảnh giản dị, gần gũi, thân thương

+ Tâm hồn thơ mộng, ước mơ đáng trân trọng

3. Kết bài:

Khẳng định lại vấn đề

Leave a Reply