Nêu suy nghĩ về văn hóa xếp hàng

GỢI Ý

Thân bài:

a) Thực trạng (biểu hiện)

Chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự, đứng sai vị trí.....

b) Nguyên nhân:

- Ý thức cá nhân kém....

- Cấp quản lí chưa chặt chẽ.....

c) Hậu quả:

- Gây ùn tắc giao thông, mất trật tự ...

- Gây ra các tệ nạn xã hội...

- Tạo ấn tượng không tốt...

- Mất đoàn kết .. .

(nêu dẫn chứng) 

d) Biện pháp :

- Bản thân mỗi con người cần có ý thức trách nhiệm để tạo nên 1 xã hội văn minh....

- Các cấp quản lí cần có các biện pháp chặt chẽ...

- .....

e) Liên hệ: Liên hệ chung + liên hệ riêng....

Nêu suy nghĩ về văn hóa xếp hàng

Leave a Reply