Nghị luận: Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói của Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"

Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận

- Trích câu nói của Nguyễn Bá học: ''đường đi khó...''

- Lời khuyên đó có ý nghĩa quan trọng

(Câu này là Nguyễn Bá Học khuyên học sinh trong bài ''Lời khuyên học trò'')

Thán bài:

- Phân tích đề

- ý 1: Làm sáng tỏ vần đề (Đường đời ta đi rất khó khăn, vất vả

Con đường khó thì ta fải đi tới đích

Trong đường đời gặp nhìu khó khăn [lấy dẫn chứng])

- ý 2 : đường đi không khó vì...

- Con người phải có nghị lực quyết tâm cao

- Con đường đi k khó nhưng khó vì lòng người không có quyết tâm

- Mọi công việc từ nhỏ đến lớn ta fải hoàn thành đúng thời hạn (dẫn chứng)

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Nguyên nhân của con đường gian khó

+ Nguyên nhân khách quan : công việc khó quá tầm thực hiện của con người, con người càng phải quyết tâm để đạt tới mức độ nào đó

+ Nguyên nhân chủ quan: nằm trong chiính bản thân mỗi chúng ta, ta fải vượt wa sự tự ti, mặc cảm vv... (có lòng tự tin để hoà nhập vào cộng đồng [dẫn chứng về tấm gương vượt khó...]

- Con người phài vượt lên tất cả để hướng về tương lai và chiến thắng
ý 3: Con đường nào cũng có khó khăn và gian khỗ, càng nhiều vinh quang thì càng gian nan, câu nói trên đề cao sự cố gắng của bản thân

Kết bài:

Rút ra kết luận từ những ý trên

Leave a Reply