Nghị luận: Anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề "lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày"

1: Giải thich?

- Lí tưởng là gì? Lí tưởng là ước mơ hoài bão vươn lên trong cuộc sống nhằm mục đích cao cả có ý nghĩa khômg chỉ đối với mỗi người mà còn đối với cả xã hội.

Người có lí tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện mình hơn giúp ích cho mình gia đình và xã hội.

2. Vai trò của lí tưởng:

- lí tưởng có vai trò vô cùng to lớn đối vs tâm hồn và nhân cách mỗi con người

lí tưởng sống của thanh niên

- lí tưởng giúp ta trau dồi nhân cách đạo đức làm tâm hồn ta trở lên cao đẹp hơn tựa như cây cối đang khô hạn bỗng gặp nguồn nước mát. nếu lí tưởng được nuôi dưỡng từ trong tâm hồn con người nó sẽ lớn dần lên và con người càng ngày càng bồi dưỡng tôi luyện để lí tưởng đó ngày càng lớn mạnh hơn.

- lí tưởng là động lực của sự thành công là cái đích đến mà ta vươn tới.có lí tưởng con người sẽ không ngừng phấn đấu để đạt được lí tưởng

- lí tưởng giúp con người kiên định và quyết tâm trên con đường mình đi. lí tưởng soi sáng mọi hoạt động của con người, có lí tưởng ta sẽ có mục đích sống có lối đi đúng đắn tránh đi nhầm đường.

- lí tưởng đem đến niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống

(dẫn chứng)

3. Liên hệ thực tế

4. Rút ra bài học

- mỗi cón người cần có lí tưởng sống cao đẹp để phụng sự cho nhân dân đất nước làm giàu cho tổ quốc, nỗ lực phấn đấu để đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, đối với mỗi con người lí tưởng là khát vọng ước mơ cao đẹp là đích đến

- Nếu thiếu lí tưởng con người sẽ rơi vào lối sống ích kỉ vị kỉ, sống không mục đích không đích đến khiến con người rơi vào những cám dỗ tầm thường của cuộc đời

- là học sinh em cần có lí tưởng ước mơ cao đẹp để có thể thành công trên con đường học tập cũng như con đường của cuộc đời.

Leave a Reply