Nghị luận: Anh (chị) suy nghĩ thế nào về câu nói: "Đời phải trải qua giông tố. Nhưng không được cúi đầu trước giông tố." (Nhật ký Đặng Thùy Trâm)

1. Cuộc đời phải trải qua giông tố:

. Giông tố - giải nghĩa: giông tố hay là những khó khăn của cuộc đời mang lại (cắt nghia tại sao mỗi cuộc đời đều phải trải qua giông tố), khó khăn rèn giũa nên tính cánh, tạo dựng nhân phẩm để làm nhnên một con người. Học cách vượt qua và giải quyết khó khăn chính là học cách làm người.

2. Không được cúi đầu trước giông tố:

. Từ ý 1 => Vấp ngã sẽ dân tới thành công. Đường đi lên đến sự hoàn hảo luôn luôn phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Cuộc đời là một bài toán lớn. không bao giờ được phép sống hưởng thụ, sống nhút nhát, sống cầu an. Người thu mình sẽ luôn luôn là những người thất bại.

- Đi qua giông tố sẽ làm trưởng thành thêm mỗi con người. Cúi đầu trước gian khó là hèn nhát, là đầu hàng số phận. Đứng lên, hay quỵ ngã, chính là hiện thân rõ nhất của ý chí mỗi con người.

Đời phải trải qua giông tố Nhưng không được cúi đầu trước giông tố

3. Biểu hiện:

a. Cuộc đời luôn luôn có những giông tố;

Biểu hiện lớn: Nước việt nam để có những thành quả ngày nay đã phải trải qua nhiều năm tháng hi sinh xương máu (liên hệ với đặng thuỳ trâm), có cả những giờ khắc thất bại, những vẫn đứng lên, vẫn quật cường hướng tới tương lai...v..v (bạn tự tìm kếi)

Biểu hiện hẹp: Người học sinh muốn học giỏi chắc chắn sẽ phải trải qua một quá trình rèn luyện thực thụ, những bài học, những con điểm kém, những giờ phút căng thẳng và chán nản. Những chờp đợi ở cuối luôn luôn alf những vinh quang (đẫn chứng thực tê shơn...bạn tự tìm thêm)

b. Không được cúi đầu:

Giải đáp: Đặng thuỳ trâm đã hi sinh, thế là đã bị giông tố đánh bại chăng. Không, những gì chị để lại, những bài học ý chí và tinh thần, cũng như những anh hùng vô danh khác vẫn sát cành cùng quân dân ta đi tới ngày thắng lợi vẻ vang nhất.

Biểu hiẹn xã hội (bạn tự tìm thêm)

4. Bài học cá nhân:

Bạn nhậnt hưc sđược gì. nhận thức đó giúp bạn điều chỉnh lối sống như thế nào.

Leave a Reply