Nghị luận: "Đi và dừng lại", viết 1 bài văn nghị luận về 4 từ đó

Gợi ý bài:

1. Định nghĩa và giải thích về việc "ĐI"

- Đi là gì? Nghĩa đen và nghĩa bóng?

- Đi đâu?

- Đi như thế nào?

2. Dừng lại:

- Dừng lại là gì?

- Dừng lại ở đâu? Và dừng lại như thế nào?

Đi và dừng lại

- Dừng lại là tốt hay là xấu?

3. Mối quan hệ biện chứng giữa "Đi" và "Dừng lại"

- Đi là đến. Đi đúng cách là đi biết có điểm dừng

- Dừng lại giống như một khoảng lặng cho mỗi con người trong từng giai đoạn của cuộc đời mình. Cứ đi và đi, bạn sẽ cuốn phăng hoặc bỏ quên nhiều giá trị về tình thương cũng như xúc cảm của chính mình...

4. Bài học cho bản thân mình!

Leave a Reply