Nghị luận: Em hãy bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về lối sống ích kỷ vô bổ của một bộ phận thanh niện hiện nay

- Giải thích: sống ích kỉ và vô bổ là gì?

+ Sống ích kỉ: lối sống chỉ biết đến bản thân mình.

+ Sống vô bổ: cũng chính từ việc sống ích kỉ mà mỗi con người, đặc biệt là thanh niên không biết mình cần làm gì và nên làm gì => sống vô bổ: sống mà ko có mục đích tốt cho bản thân và xã hội.

- Phân tích:

+ Một số thanh niên hiện nay đang rơi vào tình trạng sống ích kỉ và vô bổ đó. Nó biểu hiện ra sao?

Sống ích kỉ và vô bổ

+ Tác hại của nó đối với thanh niên - những trụ cột tương lai của nước nhà?

- Chứng minh từ thực tiễn cuộc sống.

Lấy dẫn chứng để làm rõ.

- Bình luận: lối sống ích kỉ vô bổ ko chỉ gây hại cho tâm hồn mỗi thanh niên mà còn tác động xấu đến xã hội => cần loại bỏ nó ra khỏi mỗi người, mỗi thanh niên để góp phần làm cho xã hội càng ngày càng có nhiều thanh niên tiến bộ hơn, giúp ích nhiều hơn cho xã hội.

- Sau đó bạn liên hệ với bản thân.

- Cuối cùng bạn chốt lại vấn đề và rút ra bài học cho mình.

 

Leave a Reply