Nghị luận: Em hãy viết một bài văn nghị luận ngắn nêu suy nghĩ của mình về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam qua câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn"

Ý chính trong bài:

1 Giải thích câu tục ngữ : uống nước nhớ nguồn là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta .Nó khuyên con người phải biết sống ân nghĩa , biết trả ơn người đã cho mình

2 Nêu suy nghĩ uống nước nhớ nguồn là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân viết Nam

uống nước nhớ nguồn

+ Đây là truyền thống đẹp của người Việt Nam..

+ Đây là một truyền thống đáng trân trọng nó mang lại ...

+ Truyền thống " uống nước nhớ nguồn cần phát huy ...

3. Tự bản thân là người Việt Nam phải làm gì để giữ gìn và phát suy nó

Leave a Reply