Nghị luận: Hãy nêu suy nghĩ của mình về câu nói của Các Mác: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút cũng là thừa"

** Giải thích:

- Khiêm tốn là gì?

- Kiêu căng là gì?

=> rồi từ đó giải thích Tại sao "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút cũng là thừa".

** Chứng minh:

- Khiêm tốn là 1 trong những đức tính quý giá của con người, nó giúp con người ta biết mình là ai, biết rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điều chưa hoàn thiện, những điều mình làm đc chưa phải là đủ => nỗ lực, phấn đấu, cố gắng hơn nữa để tiếp tục học tập và lao động.

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút cũng là thừa

=> sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa cho bản thân và xã hội.

- Kiêu căng sẽ khiến cho mỗi người tự thấy mình hơn người, ko biết rằng "núi này cao còn có núi khác cao hơn" => ko cố gắng nhiều hơn những gì mình có để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

=> Vì thế: càng khiêm tốn thì con ngừoi ta càng ngày càng hoàn thiện --> "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ", và càng kiêu căng thì sẽ ko biết rằng mình còn chưa hoàn thiện và ko có ý thức tiếp tục nỗ lực, phấn đầu --> "kiêu căng một chút cũng là thừa."

** Bình luận: Ý kiến của Các-Mác là rất đúng. Và là kinh nghiệm, là định hướng cho mỗi con người trên bước đường hoàn thiện mình.

=> Kết luận.

Leave a Reply