Nghị luận: Hiện tượng nghiện facebook trong giới trẻ hiện nay

I. Mở bài :

Giới thiệu vấn đề nghiện FB của giới trẻ hiện nay

II Thân bài:

1. Nêu thực trạng vấn đề

2. Nêu nguyên nhân

Hiện tượng nghiện facebook trong giới trẻ hiện nay

3. Nêu hậu quả

4. Nêu biện pháp

III. Kết bài

1. Khẳng định lại vấn đề

2. Liên hệ bản thân

3. Đưa ra thông điệp

Leave a Reply