Nghị luận: Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên

I. Mở bài

Giới thiệu, dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận: cách nhìn nhận của học sinh, sinh viên đối với việc học tập. Trích dẫn được ý kiến "học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên"

(Phần mở bài của những bài NLXH:

- Xác định nội dung của tư tưởn đạo lí hay hiện tượng xã hội đó. Ví dụ: Đề: "Uống nước nhớ nguồn" ---> Nội dung câu tục ngữ:lòng biết ơn, tôn trọng những người "trồng cây" cho "quả"

- Trích dẫn câu nói hoặc tư tưởng có trong đề)

Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh sinh viên

II. Thân bài

- Giải thích khái niệm: học tập là gì?

+Học tập là quá trình tìm tòi, học hỏi nhằm tiếp nhận những nguồn kiến thức khác nhau của xã hội

+ Có nhiều cách học. Con người có thể học mọi nơi, học cả đời

- Phân tích các mặt đúng-sai của ý kiến: "Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên"

+ Học tập là quyền lợi:

>Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi công dân đều có thể đi học

>Mọi người, thuộc mọi tầng lớp, tôn giáo. lứa tuổi...đều có quyền được học (bằng nhiều hình thức)

> Việc học mang đến tri thức cho con người,giúp con người có điều kiện mở mang tầm hiểu biết của mình, tạo được chỗ đứng trong xã hội; đó là đặc quyền xã hội phổ biến nhưng cũng rất quan trọng

+ Học tập là nghĩa vụ:

>Học tập là nhiệm vụ thiết yếu của một công dân để trở thành người tài, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước

> Mỗi con người khi sinh ra đều mang một món nợ với gia đình. xã hội và phải làm được điều gì đó để trả đủ món nợ đó; mà học tập, giúp ích cho đời là con đường duy nhất

+ Học sinh, sinh viên là những bạn trẻ, có nhiều ước mơ, hoài bão và có đủ trí lực cũng như khả năng học tập tốt.

- Học tập là quyền và nghĩa vụ của học sinh sinh viên thể hiện rõ qua các chính sách phát triển giáo dục, chính sách của nhà nước trong việc nâng cao phát triển toàn diện thanh thiếu niên.

- Xác định được ý nghĩa của việc học tập, học sinh sinh viên cần:

+ Nỗ lực tiếp thu kiến thức và đổi mới phương pháp học tập

+ Có ý chí vươn lên, tinh thần cầu tiến cao

+....

- Ngoài ra, vẫn có nhiều bạn trẻ chưa xác định được mục tiêu, ý nghĩa của việc học tập; dẫn đến thái độ học tập ko đúng đắn, ý thức kém (dẫn chứng...)

- Cách rèn luyện:

+Học tập là quyền nhưng cũng là nghĩa vụ của mỗi người, vì vậy, cần rèn luyện thái độ nghiêm túc với việc học hành, đề ra phương pháp hợp lí với bản thân

+ Học bằng nhiều hình thức, mọi nơi, có thể học suốt đời

III. Kết bài

- Khẳng định vấn đề

- Nâng cao và mở rộng vấn đề: Xác định được ý nghĩa của việc học tập, mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có ý thức hơn về việc học tập của mình, tu dưỡng đạo đức là lối sống lành mạnh. Và những công dân tương lai ưu tú sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước ta

Leave a Reply