Nghị luận: Suy nghĩ của bạn về: "Hãy hướng về mặt trời bóng tối sẽ ngả về sau bạn"

Mở bài:

Trong cuộc sống hiện nay, thời buổi của kinh tế thị trường, thời buổi của công nghệ thông tin phát triển và dĩ nhiên , thời buổi của đồng tiền nữa. Nếu ai không tránh xa dc những cám dỗ nguy hiểm của đồng tiền thì có thể sẽ gây ra những hậu quả rất khó lường cho cá nhân và xã hội nói chung.

Hãy hướng về mặt trời bóng tối sẽ ngả về sau bạn

Thân bài:

Đã có người từng nói: "Hãy hướng về mặt trời bóng tối sẽ ngả về sau bạn"Câu nói này rất đúng!

Nếu như lương tâm và con ngườ của chúng luôn hướng về nhũng việc làm tốt, những điều tốt đẹp trong cuộc sông là chúng ta đang hướng tới "mặt trời". Và như vậy những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ sẽ k còn cơ hội đẻchen lấn vào tâm hồn lương thiện của chúng ta nữa.

Lấy nhũng dẫn chứng về những hành vi xấu và ngược lai, từ đó suy ra mặt lợi và hại

Kết bài:

Rút ra kết luận từ nhận những ý trên

Leave a Reply