Nghị luận: Suy nghĩ của bạn về tình thương là hạnh phúc

Gợi ý chính trong bài:

- Giải thích khái niệm "tình thương", "hạnh phúc".

- Hạnh phúc do đâu mà có?

- Tình thương có tạo ra cảm giác hạnh phúc hay không? Tại sao? xét về khía cạnh sinh lý, tâm lý .v.v...

tình thương là hạnh phúc

- Tình thương có nhiều loại, có phải tình thương nào cũng là hạnh phúc không? hay có loại tình thương gây ra bất hạnh cho mình.

- Tình thương trực tiếp gây ra (mang đến) hạnh phúc hay gián tiếp? Giáp tiếp nghĩa là nó mang lại hạnh phúc thông qua một cái gì đó. Ví dụ: tình thương người tàn tật khiến bạn được lên báo, vì vậy mà bạn hạnh phúc - tức là hạnh phúc chủ yếu vì được nổi tiếng chứ không phải là vì tình thương.

Leave a Reply