Nghị luận: Thực trạng ô nhiễm trên dòng sông Hương

Mở bài:

- Giới thiệu sông Hương là viên ngọc quý

- Hiện tượng ô nhiễm dòng sông chung và sông Hương nói riêng

Thân bài:

- Thực trạng:

+ Môi trường Việt Nam đang bị đe dọa bởi nạn ô nhiễm mô trường nhất là các dòng sông

+ Thực trạng ô nhiễm trên dòng sông Hương (vắn tắt)

- Nguyên nhân

Nghị luận Thực trạng ô nhiễm trên dòng sông Hương

+ Các công ty, khu chế xuất, công nghiệp thi nhau xả chất thải làm ô nhiễm nguồn nc sông.

+ Ý thức người dân sinh sống bên dòng sông & khách du lịch chưa cao->xả rác thải sinh hoạt

+ Nhà nước chưa có biện pháp xử lí thích đáng nạn làm ô nhiễm MT cũng như chưa quan tâm đúng mức việc bvệ các con sông

- Giải pháp:

+ Mỗi người tự ý thức: nói ko với việc xả rác

+ Giáo dục ý thức người dân, đặc biệt là đối với học sinh

+ Nhà nước có những biện pháp, mức xử lí nghiêm với nạn xả rác & chất tahỉ ra sông. Đồng thời có biện pháp cứu các dòng sông ô nhiễm.

Kết bài:

- Sông Hương là viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng cho người dân VN & xứ Huế. Để viên ngọc ấy mãi tỏa sáng, mỗi người phải có ý thức giữ gìn vẻ đẹp của dòng sông bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Leave a Reply