Nghị luận: Trách nhiệm chính là thứ mà con người đôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhưng đó cũng chính là yếu tố cơ bản cần có để xây dựng và phát triển cá nhân con người

I - Giải thích

- Trách nhiệm là cái mà con người phải làm như một lẽ sống

- ràng buộc là bị bắt phải làm

II - Bình luận

1- Mặt đúng

- Trách nhiệm là việc phải làm phải nhận lấy, phải gánh vác. Là một việc bản thân phải tự đương đầu k thể phụ thuộc vào ai

- Trách nhiệm nhẹ nhàng, nặng nề hay không là phụ thuộc vào người gánh vác nó.Chối bỏ trách nhiệm là phủ nhận mình , là quên đi quyền công dân quyền làm người, quên đi cái cho ta lớn lên

- Trách nhiệm là tấm gương soi để con người tự nhận thức và rút ra bài học cho bản thân

* Dẫn chứng:

- Ta được hưởng cuộc sống như ngày nay là nhờ những con người có trách nhiệm với quốc gia dân tộc

+ Nhưng con người báo hiếu với mẹ cha:

"Công cha như núi ..."

Trách nhiệm chính

+ Những người con trai đi nghĩa vụ là có trách nhiệm với tổ quốc

+ Những người đã ngã xuống vì tổ quốc quê hương

- Biểu hiện của việc có trách nhiệm:

+ Biết ơn và nhớ tới những con người đã hi sinh cho tổ quốc

+ Chấp hành và noi theo tấm gương những người con ưu tú của dân tộc

2 - Bác bỏ:

- Bên cạnh những mặt lợi đó còn có biết bao mặt hại khác. Khi con người bị bắt phải làm những điều chúng k muốn thường có xu hướng chạy trốn trách nhiệm mà sinh ra nó đã phải gánh vác trên mình

* Dẫn chứng

- Đảo ngũ

- Bất hiếu với mẹ cha

....

III - Đánh giá và rút ra bài học cho bản thân

Leave a Reply