Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về: "Tình thương là hạnh phúc của con người"

Gợi ý:

Bạn có thể giải thích tình thương là gì theo sự hiểu biết của bạn, còn mình giải thích đó là sự yêu thương, chia sẻ, đồng cảm giữa con người với con người... và tình thương thể hiên qua những hành động chân thành xuất phát từ trái tim con người.

Tiếp theo bạn đưa ra một số luận điểm, ví dụ như việc phân tích một số tác phẩm mà trong đó từ tình thương đã đem lại hạnh phúc cho con người như : "Chí Phèo" của Nam Cao, trong đó từ tình thương giữa Chí Phèo và Thị Nở mà Chí Phèo đã tìm lại được chính con người của mình, tìm lại được ước mơ của mình, đó chính là hạnh phúc nhỏ nhoi, mong manh của Chí Phèo. Hay như tác phẩm "Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng" thì lại đề cập tới tình thương của người con dành cho mẹ và niềm hạnh phúc khi người con gặp lại mẹ của mình....Bạn có thể ví dụ các tác phẩm mà bạn biết

Tình thương

Đó là trong văn học, còn ngoài đời sống thì bạn đưa một số dẫn chứng làm sáng tỏ thêm cho câu "Tình thương là hạnh phúc của con người", tùy vào khả năng cũng như sự hiểu biết về xã hội của bạn mà bạn có thể thêm thắt ý. Ví dụ như khi bạn mua cho em bạn một cây kẹo, bạn có thể thấy niềm sung sướng trong ánh mắt của nó và điều đó làm bạn cảm thấy hạnh phúc, hay như khi bạn dắt một bà cụ qua đường thì khi bạn nhận một lời cảm ơn, một ánh mắt biết ơn thì điều đó dù nhỏ nhoi cũng làm bạn thấy hạnh phúc đúng không nào?

Sau khi trình bày và làm sáng tỏ rồi, bạn có thể mở rộng ý qua việc mở rộng câu nói trên, ví dụ có người nói "Cho đi tình yêu thương thật là mất công sức mà không được lợi ích gì" bạn có đồng tình không và tại sao không ???

Nhấn mạnh lại câu nói ở trên, và nói rằng mọi người nên yêu thương nhau ...

Leave a Reply