Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của bạn về: Tinh thần tự học

Dàn ý:

Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về vai trò của việc học nói chung và yêu cầu phải tự học nói riêng

Thân bài:

- Giải thích khái niệm tự học

- Đặt câu hỏi và trả lời vấn đề: Tại sao phải tự học?

+ Do sự bùng nổ của tri thức

+ Do thời gian học trường lớp không đáp ứng đủ

+ Do tính chất ưu việt của tự học

+ Lấy dẫn chứng những người thành tài từ việc tự học

....

Tinh thần tự học

- Chỉ ra những biểu hiện của tự học

+ Từ những kiến thức được chỉ dạy - > mở rộng

+ Tự tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức mới

+ Học có hệ thống, khoa học...

+ Học từ sách, báo, tivi, đời sống...

- Tác dụng của việc tự học

+ Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sự hiểu biết

+ Tích lũy đủ tri thức cần thiết mà ko bị giới hạn về thời gian và không gian

+ Chủ động lựa chọn và tiếp thu tri thức..

+ Giúp hình thành tri thức và nhân cách toàn diện

...

- Phương pháp tự học

+ Tự học ko có nghĩa là bạ gì học nấy

+ Học có chọn lọc hệ thống, khoa học

+Có sự định hướng chỉ dẫn

+ Phải kiên trì nhẫn nại...

Kết bài:

- Không tự học không thể thành tài

Leave a Reply