Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của em về câu nói sau của Billgates: "Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn"

Những luận điểm chính của bài:

Giải thích, nêu vấn đề cần nghị luận trong câu nói của BillGates: Bản thân mỗi người là chìa khóa mở ra trang mới của cuộc đời, là người viết tên lên số phận..

- Lí giải vì sao sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của bản thân? Vì sao chết trong nghèo khó là lỗi củ bản thân?

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn

- Tâm thế sống của mỗi người phải như thế nào?

- Dẫn chứng

- Mở rộng: Thực trạng sống của mọi người trong xã hội hiện nay, nhât là thế hệ trẻ? Liệu rằng có phải đổ lỗi cho số phận?

- Rút ra bài học nhận thức và hành động.

 

Leave a Reply