Nghị luận: Trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: "Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa cỏ dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp"

Gợi ý:

1. Vấn đề: mối quan hệ giữa hoàn cảnh môi trường với sức sống, nghị lực cống hiến

2. thoạt tiên đây là một nhận định bất ngờ bởi ở những vùng đất khô cằn thường chỉ khiến người ta liên tưởng đến sự cằn cỗi khô héo chết chóc. Nhưng suy nghĩ sâu sẽ vỡ lẽ ra những lẽ đời bình thường:

- Cây vô danh nhưng vẫn kiên cường bám trụ thể hiện một sức sống tiềm tàng mãnh liệt

Cây hoa cỏ dại vẫn mọc lên va nở những chùm hoa thật đẹp

- Có những vùng tốt cây đc chăm sóc tử tế nhưng không nở ra những chùm hoa thật đẹp.

- Có những cây cũng mọc trong sỏi đá nhưng không thể nở những chùm hoa đẹp mà chấp nhận đầu hàng.

=> Cây hoa dại đã thể hiẹn một lối sống đẹp

3. Hiện tượng con người

- Trên vùng dất khó khăn vẫn có thể sống và cống hiến

- liên hệ bản thân, tuổi trẻ trong sự cống hiến với cuộc đời

 

Leave a Reply