Nghị luận: Trong cuốn di cảo Lưu Quang Vũ viết: "ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống nhiều năm mà là làm nhiều việc" Anh (chị) có suy nghĩ gì về câu nói này

Các luận điểm của bài:

1. Cuộc sống là gì? Cuộc sống là chặng đường mỗi người tự đi tìm xem mình là ai, mình sinh trên đời này để làm gì? ...

- Ý nghĩa cuộc sống là gì? Nó tùy theo vào quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ, ý nghĩa của cuộc sống là thấy mình có ích, thấy mình đem hạnh phúc đến không chỉ cho người mình thương yêu mà còn cho cả cộng đồng mình đang chung sống.

ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống nhiều năm mà là làm nhiều việc

=> Nói suy nghĩ của chính em về cuộc sống và giá trị của cuộc sống mà em đang có.

2. Sống nhiều năm nghĩa là gì? nghĩa là có tuổi thọ lâu đời.

3. Việc ta làm và làm nhiều việc là gì? Đó là những công việc ta theo đuổi bằng sự đam mê, nó cống hiến cho bản thân ta, cho bản thân cộng đồng của chúng ta.

=> Vậy có thể nói, sống lâu mà không làm việc, không có đóng góp thì nó chỉ là tồn tại, cuộc sống mà ta gọi là "Sống thực vật". Chỉ khi ta làm việc và cống hiến thật nhiều thì lúc đó ta mới sống đúng nghĩa là ta.

- Em có thể áp dụng một số câu tục ngữ vào bài:

+ "Việc tôi làm sẽ định nghĩa tôi"

+ "Ăn để sống, chứ không sống để ăn"

...

Leave a Reply