Nghị luận: Trong lớp em có một số bạn hiền lành và hay bị bắt nạt nhưng các bạn vẫn nhịn và lấy câu “Một điều nhịn chín điều lành” làm phương châm sống. Anh/ chị suy nghĩ câu nói đó như thế nào

Ý chính trong bài:

- Nhịn: Là đức tính nhẫn nại, nhún nhường, luôn giữ hòa khí trong giao tiếp, ứng xử.

- Lành: Là kết quả tốt đẹp, thỏa đáng, đúng như mong muốn.

- Cuộc sống vốn đa dạng, phức tạp. Một con người thường có rất nhiều mối quan hệ khác nhau trong gia đình và ngoài xã hội.

Một điều nhịn chín điều lành

- Quá trình vận động của cuộc sống bắt buộc con người phải đấu tranh sinh tồn để phát triển. Muốn phát triển, con người phải đoàn kết, hợp tác với nhau để tăng cường sức mạnh, để làm việc có hiệu quả. Sự hòa thuận trong giao tiếp là vô cùng cần thiết vì đó là cách ứng xử có hiệu quả nhất, là phương châm sống tốt nhất.

- Đối tượng nhịn và thái độ nhịn: Là các thành viên trong gia đình (vợ chồng, cha con, ông bà, cháu...). Vợ chồng phải cư xử tôn trọng lẫn nhau, biết kiềm chế khi nóng giận để giữ hòa khí. Ở cộng đồng tập thể phải biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp luôn giữ thái độ hòa nhã, tránh xung khắc đối đầu.

- Ngày nay, nhịp sống của xã hội hiện đại khẩn trương, hối hả khiến con người căng thẳng, dễ bị ức chế.

- Chúng ta phải biết giữ gìn thái độ ôn hòa trong giao tiếp, biết trở về với truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp của dân tộc.

Leave a Reply