Nghị luận: Từ việc cảm thụ 2 câu thơ trong bài thơ "ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa" - Nguyễn Duy "Ta đi trọn kiếp con người. Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru". Em hãy phát biểu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện đại ngày nay

Một số luận điểm của bài:

Luận điểm1: Cảm nhận cái hay của câu thơ của Nguyễn duy lời thơ trong sáng, cảm xúc chân thành nên gợi những tình cảm thiêng liêng hết đỗi mà con dù có đi trọn cuộc đời cũng không thể kể xuyết tình yêu thương mẹ dàng cho con... mấy lời du tưởng chừng ít ỏi nhưng biểu tượng cho tình yêu thương vô hạn mà mẹ dàng cho con

Luận điểm 2: Suy nghĩ về tình mẫu tử giải thic tình mẫu tư là gì? Là tình mẹ con, đó ;là tình cảm yêu thương, đùm bọc mẹ dành cho con => Tình cảm đó vừa cao cả, bình dị thiêng liêng không gì sánh bằng

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Luận điểm 3: Bình luận

Trong mỗi con người với rất nhiều mối quan hệ với những tình cảm đẹp đẽ như tình dân tộc. anh em, bạn bè... nhưng tình mẫu tử là tình cảm lớn lao, thiêng liêng và sâu lắng nhất

Đó là tình đầu tiên mà mỗi con người ta khi sinh ra trên đời và mãi gắn bó trong suốt cuộc đời... người mẹ mang nặng đẻ đau mới sinh ra đứa con với những hình hài, vóc dáng riêng biệt

(dẫn chứng)

+ Phê phán: trong xã hội hiện nay không ít có những trường hợp mẹ bỏ con ra đi cũng không ít trường họp con đánh mẹ, anh chị em chia nhau nuôi mẹ, nhét đá vào bụng mẹ....

Luận điểm 4: Bài học =>tất cả đều thiếu suy nghĩ, bất hiếu....

hãy yêu thương khi còn có thể

Leave a Reply