Nghị luận vấn đề: Lòng yêu quê hương

Lòng yêu quê hương

I. Mở đoạn:

Giới thiệu các bài thơ, nêu quan niệm về lòng yêu quê hương

II. Thân đoạn:

A. Tổng:

1. Khái quát nội dung lòng yêu quê hương qua các bài thơ

2. Thế nào là yêu quê hương?

B. Phân:

1. Những biểu hiện của lòng yêu quê hương

2. Phê phán quan niệm chật hẹp về lòng yêu quê hương

C. Hợp:

1. Tổng quát lòng yêu quê hương – đất nước

2. Liên hệ bản thân, rút ra bài học

III. Kết đoạn:

Ý nghĩa lòng yêu quê hương

Leave a Reply