Nghị luận: Vấn đề về ô nhiểm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong xã hội hiện nay

Mở bài:

Giới thiệu về 2 vấn đề mà đề yêu cầu (ví dụ : trong xã hội phát triển với tốc độ nhanh đến chóng mặt ngày nay thì có các vấn đề nãy sinh ra như: thiên tai, mất mùa... Một trong những vấn đề ấy thì vấn đề về ô nhiểm môi trương và vệ sinh an toàn thực phẩm là 2 vấn đề nóng bỏng và gây ảnh hưởng nhiều nhất đối với xã hội con người của chúng ta...)

Thân bài: Bạn lấy dẩn chứng về 2 vấn đề ấy nha...(có số liệu => bài của bạn càng thuyết phục...

+Ảnh hưởng của từng vấn đề (gây ô nhiểm, gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người...)

Ô nhiểm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm

+ Nêu 1 số biện pháp phòng chống (tuyên truyền, kêu gọi các tình nguyện viên.., tổ chức các cuộc thi về tìm hiểu 2 vấn đề này...)

+ Nêu nhận xét chung (ví dụ : 2 vấn đề này hiện là 1 bài toán khó cho xã hội của chúng ta...vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng tìm lời giải cho bài toán ấy 1 cách nhanh nhất có thể...

Kết bài::

Khẳng định lại sự ảnh hưởng của 2 vấn đề + nhận xét của bản thân....

Leave a Reply