Nghị luận về đạo đức trong xã hội ngày nay

Việt Nam ta từ xưa đến nay đã nỗi tiến là một dân tộc hiếu học, hiếu nghĩa. Có truyền thống tôn sư trọng đạo được thể hiện trong dân gian bằng các câu ca dao tục ngữ: " Không thầy đó mầy làm nên"; "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"..và rất coi trọng đạo đức người học sinh, cụ thể bất kỳ vào một trường học phổ thông nào cũng có câu khẩu hiệu:"Tiên học lễ, hậu học văn".

Đạo đức và phẩm chất của con người

Ấy vậy mà bây giờ có rất nhiều điều phải bàn, phải nói về đạo đức của học sinh đối với thầy cô giáo; đối với cha mẹ; đối với nhau và đối với xã hội.

Trước hết ta hãy nói về quan hệ đạo đức của học sinh đối với thầy cô giáo. Bên cạnh những học sinh chăm ngoan, kính thầy, yêu bạn, sống có tránh nhiệm với gia đình,cha mẹ và bản thân hiện nay cũng không ít những học sinh bị tha hoá, hư hỏng. Biểu hiện của nó là gì?.

Đó chính là những học sinh không tôn trọng thầy cô giáo, không tôn trọng chính bản thân họ. Họ không chịu học tập nghiêm chỉnh mà lại đua đòi những thói hư tật xấu; coi thường thầy cô giáo ...

Về nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp trong đạo đức của học sinh thì nhiều, nhiều lắm, như tôi đã kể ở trên ấy. Nhưng nói đi cũng nên nói lại. Tôi thấy có không ít thầy cô giáo cũng chưa làm tròn vài trò người thầy của mình. chính mặt này đã làm xuống cấp đạo đức học sinh đối với nhà trường và xã hội. ....

Leave a Reply