Nghị luận về hiện tượng khai thác rừng đầu nguồn hiện nay

1/Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận

- Sự sống con người gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên.

- Thiên nhiên, môi trường và con người gắn bó lẫn nhau (tích cực và tiêu cực)

2/Thân bài:

- Nêu vắn tắt khái niệm về môi trường (cái này có trong sách GDCD đó bạn)

- Chứng minh việc phá rừng là tổ hại rất lớn đối với đời sống của con người (mất nguồn lâm sản quý, mất cân bằng sinh thái, gây lũ lụt... )

Khai thác rừng đầu nguồn

- Chứng minh việc ô nhiễm không khí cũng ảnh hưởng ko nhỏ tới con người và xã hội (không có nước sạch, không có không khí trong lành, thực vật héo khô... )

- Liên hệ tới việc bảo vệ rừng, môi trường ở địa phương

- Trách nhiệm và bổn phận của con người trước nguy cơ môi trường, thiên nhiên bị xâm hại

3/Kết bài:

- Khẳng định lại việc phá rừng là tổn hại rất lớn

- Khuyến khích, vận động mọi người bảo vệ rừng, môi trường chính là bảo vệ bản thân mình.

Leave a Reply