Nghị luận về vai trò của sông ngòi hiện nay

- Mở bài:

Giới thiệu vấn đề: vai trò vô cùng quan trọng của sông ngòi, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người

sông ngòi

- Thân bài:

+ Vai trò của sông đối với tự nhiên, cuộc sống con người

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm sông:

• Tự nhiên: do các thiên tai

• Con người: Trong công nghiệp, nông nghiệp, đời sống sinh hoạt của con người

• Rác từ các khu du lịch

- Tác hại của việc môi trường bị ô nhiễm:

• Là tác nhân gây ô nhiễm môi trường sống, gay biến đổi khí hậu

-> Phát sinh nhiều dịch bệnh

• Ảnh hưởng đến nguồn thực phẩm thủy sản

- Giải pháp khắc phục:

• Đối với công dân

• Đối với nhà nước

Kết bài:

Khẳng định lại vai trò của sông, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ sông ngòi, cũng chính là bảo vệ sự sống của chính mình

Leave a Reply