Nghị luận xã hội: Ý nghĩa của việc sử dụng Tiếng Việt

Mỗi đất nước, họ đêu có lãnh thổ, dân tộc riêng, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc... ngay cả tiếng nói ở các nước cũng riêng.

Tiếng nói của dân tộc chính là yếu tố quan trọng nhất. Để cho họ, những người khác biết mình la người nước nào.

Tiếng Việt

Không nói những nơi nào khác, ngay cả trên đất nước việt nam ta, tiếng việt chính là thứ tiếng mà mọi con người sinh ra trên đất nước việt nam đều phải biết. Nó chính la thứ tiếng thiêng liêng nhất của đất nước việt nam, mang bản sắc văn hóa dân tộc.Vậy mà, những người viêt nam không biết trân trọng nó la biến những thứ tiếng đó thành những kí hiệu, con số. Một trong số những người đang làm như vậy là thế hệ 9x.

Những người sử dụng như thế chỉ biết khẳng định đẳng cấp của mình.Mà không biết rằng, họ làm thế là bôi nhọ đất nước mình không. chà đạp lên tổ quốc yêu dấu của mình.Nói thứ tiếng đó thì có gì là xấu hổ chứ. Mà hơn thế là chúng ta phải tự hào rằng đó chính là thứ tiếng thiêng liêng đẹp đẽ nhất, và nó la nguồn gốc để khai sinh ra đất nước việt nam này, chúng ta phải tự hào khi chúng ta là những người con của đất nước việt nam này.

Chính vì thế, chúng ta hãy sử dụng tiếng việt một cách thật đúng ý nghĩa. Và đừng bao giờ đánh mất thứ tiếng đẹp đẽ đó.

Leave a Reply