Phân tích lỗi và chữa các lỗi cho phù hợp với ngôn ngữ viết trong đoạn văn: "a... b... c..."

Đề bài:

Phân tích lỗi và chữa các lỗi cho phù hợp với ngôn ngữ viết:

a) Trong thơ ca Việt Nam thì đã có nhiều bức tranh mùa thu đẹp hết ý.

b) Còn như máy móc, thiết bị do nước ngoài đưa vào góp vốn thì không được kiểm soát, họ sẵn sàng khai vống lên đến mức vô tội vạ.

c) Cá, rùa, ba ba, ếch nhái, chim ở gần nước thì như cò, vạc, vịt, ngỗng,...thì cả ốc, tôm, cua,... chúng chẳng chừa ai sất.

Ngôn ngữ viết

Bài làm:

Câu a) Các từ "thì", "hết ý" chỉ được sử dụng trong ngôn ngữ nói. Để phù hợp với ngôn ngữ viết cần sửa lại: bỏ "thì", sửa từ "hết ý" thành "rất".

Câu b) Các từ "vống lên", "vô tội vạ" thường được dùng trong ngôn ngữ nói. Để phù hợp với ngôn ngữ viết cần sửa: "vống lên" ---> quá mức thực tế; "vô tội vạ" ---->một cách tùy tiện. Bỏ từ "như"(trong kết cấu "còn như")

Câu c) Câu văn lộn xộn, tối nghĩa và sử dụng từ thuộc ngôn ngữ nói: "sất". Có thể sửa lại câu như sau: "Chúng chẳng chừa một thứ gì: từ cá, rùa, ba ba, ếch nhái, ốc, tôm, cua cho đến những loài chim ở gần nước như cò, vạc, vịt, ngỗng...."

Leave a Reply