Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị từ lúc bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà thống lí Pá Tra tới khi trốn khỏi Hồng Ngài, trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài

a. Giới thiệu ngắn gọn truyện Vợ chồng A Phủ rồi nêu vấn đề cần nghị luận: "Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị..." trong đoạn trích.

b. Phân tích

Lược qua số phận đau khổ của MỊ khi bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà thống lí Pá Tra. Từ đó chuyển vào ý chính "sức sống tiềm tàng" của Mị:

- Sức sống ấy thể hiện trong "những đêm tình mùa xuân".

Sức sống tiềm tàng

- Sức sống ấy bùng lên mạnh mẽ khi Mị chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng.

c. Kết luận: Xây dựng được nhân vật có đặc điểm tính cách như thế, ngòi bút nhà văn phải thấm đẫm cảm hứng nhân đạo, nhân văn.

Leave a Reply