Phân tích tình huống truyện "Vợ Nhặt" của Kim Lân, nêu giá trị hiện thực và nhân đạo từ tác phẩm

I. Đặt vấn đề: 

- Giới thiệu tác giả Kim Lân và tác phẩm Vợ nhặt. 

- Một trong những thành công của tác phẩm Vợ nhặt là nhà văn đã sáng tạo được một tình huống truyện độc đáo. 

II. Giải quyết vấn đề: 

1. Tóm tắt tình huống truyện: 

Tràng - một anh nông dân nghèo, xấu trai, là dân ngụ cư. Vậy mà chỉ vài câu hò bâng quơ và mấy bát bánh đúc đã có vợ hẳn hoi theo về. 

Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Vợ nhặt

2. Nhận xét: 

Đây là một tình huống lạ, hiếm thấy nhưng lại có giá trị nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao: 

- Tố cáo tội ác của bọn thực dân, phát xít, phong kiến đã đẩy nhân dân ta đến nạn đói khủng khiếp năm 1945.

- Con người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn khát khao sống hạnh phúc, vẫn tin tưởng và kỳ vọng vào tương lai.

- Nhờ tình huống độc đáo mà tác phẩm lôi cuốn và hấp dẫn. Nhân vật được đặt trong các tình huống gay cấn để bộc lộ tâm trạng, tính cách. 

III. Kết thúc vấn đề: 

Với tình huống được cấu trúc độc đáo, tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.

Leave a Reply