Phát biếu với học sinh, sinh viên liên xô trước đây, đồng chí kalinin nói: "Nhiệm vụ yêu nước của học sinh, sinh viên chúng ta thể hiện ở chỗ chăm chỉ học tập" với tư cách là một người học sinh em hãy bình luận ý kiến trên

Mở bài:

- Yêu nước là tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân đối với Tổ Quốc.

- Giới thiệu câu nói của đồng chí Ki-li-nin, nêu rõ tác dụng của lời dạy đó đối với học sinh, sinh viên Việt Nam.

Nhiệm vụ yêu nước của học sinh

Thân bài:

- Khẳng định “Nhiệm vụ yêu nước của học sinh, sinh viên chúng ta thể hiện ở chỗ chăm chỉ học tập” là hoàn toàn đúng.

- Yêu nước là đem tài năng, sức lực ra để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

- Muốn xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, mỗi người phải co ùsức khoẻ, có tài năng, có tư tưởng và tình cảm đúng đắn.

- Vì thế phải chăm chỉ học tập, ra sức học tập nghiên cứu khoa học - kĩ thuật.

+ Chăm chỉ học tập phải thể hiện bằng hành động cụ thể: có động cơ học tập đúng đắn , bỏ nhiều công thức nhiều thời giờ , kiên trì học tập, có phương pháp học tập tốt

+ phê phán những quan niệm và thái độ học tập sai của học sinh , lười học , học vì mục đích cả nhân , học cầm chừng , thiếu nỗ lực vươn lên

- cho 1 vài dẫn chứng minh họa, trong thực tế hoặc trong thơ văn

Kết bài:

- Nêu tác dụng vủa lời dạy Ka-li-nin đối với học sinh

- Giúp học sinh xác định được nhiệm vụ trước mắt

- Bất cứ trên cương vị xã hội nào cũng phải tiếp tục học tập 

Leave a Reply