Sau gần 25 năm đổi mới, đất nước ta đã ngày càng đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn. Bằng những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của quê hương đất nước, bạn có cảm nhận như thế nào về câu nói của Bác Hồ trong bản Di chúc (...) đến nay đã 40 năm

Đề bài: Trong Di chúc công bố năm 1969 có đoạn viết: 

"Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hi sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây lại hơn mười ngày nay!"

Sau gần 25 năm đổi mới, đất nước ta đã ngày càng đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn. Bằng những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của quê hương đất nước, bạn có cảm nhận như thế nào về câu nói trên của Bác Hồ trong bản Di chúc đến nay đã 40 năm? (Viết không quá 500 từ)

Dàn ý tham khảo

Niềm tin vào một tương lai tươi đẹp, với những thành công rực rỡ của dân tộc, của đất nước, chính là điều chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến trong bản Di chúc Người để lại cho non sông.

Sau gần 25 năm đổi mới, đất nước ta đã ngày càng đàng hoàng hơn, tốt đẹp hơn

Bạn hãy phân tích qua các mặt:

1. Nước Việt Nam, một dân tộc anh hùng: Dưới ngọn cờ của Đảng chúng ta đã đánh bại kẻ thù lớn là đế quốc Mĩ, đã xây dựng lại quê hương dứng lên từ đống đổ nát của chiến tranh. Quyết tâm trong bản di chúc của Bác Hồ đã trở thành hiện thực. 79 năm cuộc đời của Người chỉ mong sao cho dân tộc Việt Nam được độc lâp, người dân Việt Nam được tự do, sung sướng. Biến đau thương thành sức mạnh, Việt Nam đã quật cường đứng dậy từ nỗi đau trước sự ra đi của Bác, đã qiành lại chủ quyền thực sự cho quê hương. Niềm mong ước cháy bỏng của cuộc đời Bác đã được hiện thực hoá. Đó là món quà ý nghĩa nhất dâng tặng lên Người.

2. Những thành tựu rực rỡ: Chúng ta đã không chỉ xây dựng hơn mười, mà là hơn hai mươi, hơn ba mươi lần so với trước. Kháng chiến đã không kéo dài đến 10 năm, 20 năm, chúng ta đã mất nhiều, nhưng chúng ta còn tất cả. 25 năm đổi mới, vị thế của Việt Nam đã được nâng cao, những thành công nối tiếp thành công (dẫn chứng) sẽ nâng đỡ bước chân trên con đường mà chủ tịch Hồ chí Minh đã khai sáng. Tâm nguyện của Người cũng là tâm nguyện chung của đảng, của toàn dân tộc. Toàn thể dân tộc Việt Nam sẽ hi sinh, và còn phải hi sinh cho đến khi nào trút hơi thở cuối, để xây dựng cho quê hương giàu mạnh hơn, tươi đẹp hơn so với trước. Đó là sức sống quật cường của một dân tộc đã trải qua 30 năm máu lửa của 2 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mĩ. Sức sống vẫn bền bỉ: "Còn non, còn nước, còn người" để làm nền cho thành công của các thế hệ tương lai.

3. Ý nghĩa: Bản di chúc là tâm nguyện, khát khao cháy bỏng của chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc cách mạng mà người đã trọn đời dâng hiến. Đó là niềm tin sắt đá của người cha già dân tộc, tin vào một thắng lợi hoàn toàn, hơn thế, là một tương lai rực rỡ cho dân tộc Việt Nam.

4. Bạn rút ra được điều gì sau khi đọc bản di chúc ?

Leave a Reply