So sánh phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

I. So sánh:

- Giống: đều là những phong cách được sử dụng nhiều trong đời sống để phục vụ mục đích trao đổi thông tin; có cùng 1 đặc trưng: tính cá thể.

- Khác

+ Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Là lời ăn tiếng nói hàng ngày dùng để thông tin, trao đổi ý nghĩ, tình cảm, đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống. (còn được gọi là khẩu ngử, ngôn ngữ hội thoại )

So sánh phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

II đặc trưng của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1. Tính cụ thể

Ngôn ngữ sinh hoạt có tính cụ thể về: hoàn cảnh, con người, cách nói năng và từ ngữ diễn đạt.

2. Tính cảm xúc

Ngôn ngữ sinh hoạt có tính cảm xúc, biểu hiện:

_ Mỗi người nói, mỗi lời nói đều biểu thị thái độ, tình cảm qua giọnng điệu.

_ Những từ ngữ có tính khẩu ngữ và thể hiện cảm xúc rỏ rệt.

_ Những kiểu câu giàu sắc thái cảm xúc ( câu cảm thán, câu cầu khiến), những lời gọi đáp, trách mắng...

+ Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

1. Khái niệm: là phong cách ngôn ngữ được dùng trong các lĩnh vực văn chương

2. Đặc trưng

- Tính thẩm mĩ

- Tính đa nghĩa

Trong khi so sánh em phải lấy ví dụ để minh hoạ nha.

Leave a Reply