Thích Nhất Hạnh đã từng có câu: "Hãy như dòng sông nhập vào biển cả. Hãy như con ong, con chim bay thành đàn." Anh/Chị hiểu thế nào về ý kiến trên, hãy bình luận bằng một bài văn ngắn

DÀN Ý

I. Mở bài: Dẫn dắt câu của nhà sư Thích Nhất Hạnh: "Hãy như dòng sông nhập vào biển cả. Hãy như con ong, con chim bay thành đàn."

II. Thân bài:

1. Giải thích:

- Sông nhập vào biển hay con ong, con chim bay thành đàn là cách sống hòa nhập cùng tập thể

- Câu nói này nhằm khuyên răn con người hãy sống hòa đồng, hòa nhập, hãy sống vì tập thể

Con chim bay thành đàn

2. Bàn luận:

- Sống trên đời, có mấy ai sống tách rời được khỏi tập thể? 

- Sức mạnh của tập thể vô cùng to lớn, có thể dời núi, lấp sông, có thể cùng nhau bảo vệ để hướng đến tương lai tươi sáng

- Bản thân chúng ta sẽ có một nơi an toàn để tựa vào, sẽ có những hướng đi đúng đắn vì do nhiều người đã bàn bạc, thảo luận

- Nhưng không nên ỷ lại vào sức mạnh tập thể. Hãy giữ lối sống hòa nhập nhưng không hòa tan. 

3. Dẫn chứng

- Khi giàn khoan Hải Dương 981 đóng chiếm tại vùng biển đảo nước ta. Chưa bao giờ chúng ta thấy được tình yêu nước được thể hiện một cách rõ ràng và mãnh liệt nhất. Không chỉ người Việt ở trong nước lên tiếng phê phán, yêu cầu TQ rút khỏi nước ta mà rất nhiều người Việt đang sống, học tập, làm việc ở nước ngoài cũng nhiệt tình tham gia tại các đại sứ quán TQ yêu cầu họ rời đi. Trên khắp các trang mạng xã hội hình ảnh cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên vùng biển Việt lại càng gây tiếng vang mạnh mẽ tác động trực tiếp đến quá trình cố gắng giành lại độc lập dân tộc, khẳng định quyền tụ chủ của mình.

- Điều này cũng rất thiết thực khi chúng ta tham gia làm các bài tập nhóm. Mỗi cá nhân chính là một nhân tố quyết định đến việc thành công của việc làm nhóm. Chính vì vậy mỗi người cần có tinh thần tích cực sẽ khiến cho công việc trở nên dễ dàng và hiệu quả nhất có thể.

III. Kết bài: Liên hệ bản thân

Leave a Reply