Thuyết minh về cây đa Việt Nam

1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Cây đa là một loài cây thân thuộc với người Việt

2. Thân bài:

nguồn gốc

có từ ấn độ

đặc điểm cây đa:

+ Hình dáng:

- Thân cây lớn, rễ mọc ngoằn ngoèo trên mặt đất.

- Xung quanh thân chính có rất nhiều thân phụ.

Thuyết minh về cây đa Việt Nam

- Ngọn đa cao vượt khỏi luỹ tre lấng.

- Bóng đa toả mát một khoảng đất rộng.

- Trong tán cây, nhiều loại chim làm tổ.

- Dưới bóng đa là quán nước cho khách nghĩ chân, là chỗ vui chơi của đám trẻ...

+ Cây đa với cuộc sống của dân làng:

- Cây đa chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của làng.

- Dân làng thường gặp gõ trao dổi công việc làm ăn, trò chuyện tâm tình dưới gốc đa.

- đã đi vào thơ ca,với chụ cuội cung trăng

3. Kết bài:

- Cây đa là hlnh ảnh quen thuộc, gần gũi.

- Cây đa là nhân chứng lịch sử của làng.

Leave a Reply