Thuyết minh về con chó

Mở bài:

Nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ví dụ: Chó là loài vật thông minh và sống tình cảm, thậm chí hơn cả loài mèo nữa .

Con chó

Thân bài:

1. Phân loại:

Chó ta chó tây chó béc, v.v...

Nhưng chủ yếu ta thuyết minh về chó nhà.

2. Cung cấp những tri thức về đặc điểm hình dạng:

- Từ khái quát đến cụ thể, từ đầu --> đuôi (Thông tin trên mạng, trong đời sống, và cả ở bài của Susu kia nữa). Chú ý nếu nh~ đặc điểm nổi bật: Là loài động vật! có 3 mí chẳng hạn v.v...\

3. Thuyết minh về đặc điểm sống

- Đặc điểm phát triển cơ thể

- Đặc điểm sinh sản (lứa, số con 1 lứa v.v...)

- Đặc điểm tổ chức: bầy đàn/ riêng lẻ v.v..., quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái v.v..

- Đặc điểm sống: các tập tính, thói quen...

Vdí dụ Chúng thường khoanh vùng sống bằng nước tiểu...

4. Vai trò:

- Là vật nuôi

- Là người bạn

- Ngoài ra: chó đặc vụ, cảnh sát v.v...

5. Quan hệ của chúng với con người:

- Thân thiết, trung thành v.v...

6. Mở rộng vấn đề:

- Thái độ hiện trạng của con người (tình cảm, yêu quý, làm thịt v.v...) ==> Đánh giá nên hay không nên

- Giải pháp và hướng đi cho việc đối xử với loài vật này.

Kết bài:

đánh giá chung và riêng về nó..

Leave a Reply