Thuyết minh về Lá cờ Việt Nam

I. Mở bài:

- Giới thiệu đôi nét về lá cờ Việt Nam

II. Thân bài:

- Nguồn gốc:

+ Lần đầu tiên lá cờ ấy xuất hiện cách nay 60 năm; theo website Đảng Cộng Sản Việt Nam

Lá cờ Việt Nam

+ Được vẽ bởi một chiến sĩ cách mạng tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ 23/11/1940 - Nguyễn Hữu Tiến

- Đặc điểm:

+ Nền màu đỏ

+ Trung tâm lá cờ là ngôi sao vàng năm cánh

- Vai trò của lá cờ:

+ Lá cờ có nền đỏ và ngôi sao vàng nǎm cánh, thể hiện ý tưởng máu đỏ da vàng, tượng trưng cho dân tộc

+ Tượng trưng sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

+ Tương trưng cho những chiến công anh hùng và niềm tự hào về những con người anh hùng đã đổ biết bao xương máu vì nền độc lập dân tộc

III. Kết bài:

Cảm nghĩ của em về lá cờ:

+ Biểu tượng cho tổ quốc, niềm tự hào về chủ quyền dân tộc 

Leave a Reply