Trong đoạn trích ''đánh nhau với cối xay gíó'' nhà văn Xec-van-tec đã tạo nên một cặp nhân vật bất hủ với nghệ thuật đối lập độc đáo. Em hãy phân tích truyện để làm sáng tỏ nhận định trên

Ý chính trong bài:

Đôn ki hô tê + Xa chô pan xa

* Ngoại hình

- Tuổi khoảng 50 là quý

- Một lão nông dân nghèo - Béo lùn

- Cưỡi con ngựa còm

- Cưỡi con lừa

- Mình mặc áo giáp đội mũ

- Mang theo rượu và thức ăn

- Áo sắt vai vác giáo dài

Đôn ki hô tê + Xa chô pan xa

*Mong muốn

Là hiệp sĩ diệt trừ quân

Mong muốn làm thống

gian ác giúp đỡ người lương đốc cai trị 1 hòn đảo thiện

* Tinh thần

- Đầu óc mê muội không còn minh mẫn

- Đầu óc thực tế, hoàn tỉnh táo toàn tỉnh táo

Quan trọng: Hành động

- Nhìn thấy cối xay gió

- Thấy được cối xay gió không tưởng bọn khổng lồ gian phải kẻ thù =>Thực tế ác muốn ra tay giệt trừ

tốt đẹp nhưng đáng tiếc

đầu óc hoang tưởng

- Xông vào đánh nhau với cối xay gió

- Ko đánh nhau với cối

cối xay gió\ Dũng cảm xay gió=>Tỉnh táo có

nhưng nực cười vì đối thủ phần hèn nhát

không có thực

* Kết quả

- Bị đánh trọng thương - Ko bị thương

- ko rên rỉ

- Ko quan tâm đến nhu cầu - Chỉ quan tam tới nhu cá nhân chỉ nghĩ tới cầu cá nhân và việc, tình yêu ăn ngủ của mình

=> Có phẩm chất cao đẹp => Đầu óc thực tế

nhưng đáng cười đáng trách nhưng có phần hèn nhát, mà cũng đáng thương ích kỉ

Kết luận

Đây là việc 2 cặp nhân vật tương phản đối lập nhau. Nhân vật này làm nhân vật kia trở nên nổi bật và ngược lại

Leave a Reply