Trong một ca khúc làm về thế hệ trẻ, có câu: "Bạn có nghe Tổ Quốc gọi tên mình". Em hãy viết bài văn để trả lời câu hỏi đó

Bạn có nghe Tổ Quốc gọi tên mình

Dàn bài:

* Mở bài:

Giới thiệu khái quát về đất nước Việt Nam và lòng tự hào dân tộc

* Thân bài:

- Hình ảnh Tổ quốc xuất hiện ở đâu:

+ Trong cuộc sống thường ngày: cánh đồng, biển khơi, (phong cảnh đất nước, bạn dẫn ra)

+ Trong những trang lịch sử (liệt kê một số sự kiện tiêu biểu)

+ Trên những hòn đảo thiêng liêng (Hoàng Sa, Trường Sa)

- Những hình ảnh đó gợi cho bản thân cảm giác như thế nào:

+ Vui vì điều gì? Tự hào???

+ Trái tim có cảm giác chảy bỏng, muốn được góp sức xây dựng cho đất nước, bảo vệ chủ quyền quê hương.

+ Dẫn ra sự kiện hiện nay là tình hình biển Đông => trách nhiệm của bản thân.

* Kết bài:

Khẳng định lòng tự hào, tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã tác động vào bản thân như thế nào?

Leave a Reply